Sněmovní tisk 826
Vl. zák. o evidenci některých plateb pro účely správy daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 29. 1. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 2. 2001 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1436).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daňová kontrola, daňový systém, maloobchodní prodej, prodejní cenaISP (příhlásit)