Sněmovní tisk 811
Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 3. 1. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1435).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, katastr nemovitostí, privatizace, stavbaISP (příhlásit)