Sněmovní tisk 789
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. Rostislav Čevela předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 2000Rostislav Čevela.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 789/0 dne 8. 12. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2001 jako tisk 789/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, státní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)