Sněmovní tisk 778
Vl. n. z. o právech příslušníků národnostních menšin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 74, dokument 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Antonín Petráš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 74/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 74/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 6. 2001 poslancům jako tisk 778/8.

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 191, usnesení č. 1676).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 273/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika národnostní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, národnostní menšina, ochrana menšin, práva menšinISP (příhlásit)