Sněmovní tisk 735
Úmluva č. 182 o zákazu forem dětské práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 4. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: PhDr. Stanislav Volák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1257).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1466).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 27/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček), Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 27/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 27/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 27/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 27/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 8. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 90/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana dítěte, práce dětí, práva dítěteISP (příhlásit)