Sněmovní tisk 733
Náv. z. o přev. majet. státu na jiné os. a o FNM a rozp. pra

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Stanislav Volák, Jan Kasal, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 26. 9. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 10. 2000 jako tisk 733/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2000 (usnesení č. 331). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1318).Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, přerozdělování příjmů, příjmová politika, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)