Sněmovní tisk 730
Šestý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 25. 9. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1250).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 730/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1461).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 4. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 28/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, poštovní finanční služby, poštovní služba, spojeISP (příhlásit)