Sněmovní tisk 714
Vl. n. z. o dluhopis. na výplaty ze Zajišť. fondu družst. zá

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 1. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1186).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1186).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, emise cenných papírů, finanční zrovnoprávnění, převoditelný cenný papír, zadluženostISP (příhlásit)