Sněmovní tisk 709
Vládní návrh zákona o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 709/0 dne 1. 9. 2000.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

  • 1

    1. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1229).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, účetnictvíISP (příhlásit)