Sněmovní tisk 663
Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 11. 7. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 7. 2000 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Müllerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1223).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 663/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1407).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 12, dokument 12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 12/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 12/2 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 5. 3. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 116/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchodISP (příhlásit)