Sněmovní tisk 636
Návrh zák. o zásadách jednání a styku PS a Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petra Buzková, Marek Benda, Jaromír Talíř, Václav Krása, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 636/0 dne 26. 5. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 23. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2000 jako tisk 636/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, dohoda o spolupráci, dolní komora, horní komora, parlamentní proces, pravomoc instituceISP (příhlásit)