Sněmovní tisk 59
Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 9. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 11. 1998 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 1998 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 106).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 1. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 59/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 167).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 3. 1999 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, mezinárodní právo veřejné, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)