Sněmovní tisk 477
Vl. návrh zák. o provozu na pozemních komun. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 477/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 724).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 6., 4. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 477/4, který byl rozeslán 11. 7. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12., 13. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 599, usnesení č. 1154).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 324, dokument 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml), Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 324/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 8. 2000 a přijal usnesení č. 377, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 8. 2000 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 324/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 477/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 477/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 53, usnesení č. 1172).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 19. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 361/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, policie, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční síťISP (příhlásit)