Sněmovní tisk 372
Novela zákona o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 29. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 372/2, který byl rozeslán 25. 1. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 753).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 177, dokument 177/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 177/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 177/2 (schvaluje).
  Návrh zákona 1. 3. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 2000 poslancům jako tisk 372/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 372/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 39, usnesení č. 907).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 102/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, silniční doprava, silniční poplatekISP (příhlásit)