Sněmovní tisk 292
Návrh novely Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Jiří Maštálka, Dalibor Matulka, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 1. 7. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 1999 jako tisk 292/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Prezident České republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, premiér, promlčení výkonu trestu, změna ústavyISP (příhlásit)