Sněmovní tisk 273
Vládní návrh zákona o DPH

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 17. 6. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 399).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, sazba DPHISP (příhlásit)