Sněmovní tisk 267
Vládní návrh zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 17. 6. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 393).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: alkohol, daň, daň z pohonných hmot, daň ze spotřeby, náhradní palivo, tabákISP (příhlásit)