Sněmovní tisk 210
Vládní návrh zákona o dráhách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 254).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 210/2, který byl rozeslán 15. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 540, usnesení č. 565).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 1999 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (pozměňovací návrhy).
  Návrh zákona 9. 12. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 210/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 210/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 700).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 23/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, národní doprava, osobní doprava, regionální doprava, železniční doprava, způsob financováníISP (příhlásit)