Sněmovní tisk 206
Vládní návrh zákona o pojišťování vývozu (EGAP)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 263).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 20 dní (usnesení č. 351).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 1999 na 15. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 366).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 7. 1999.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 2. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 188/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrůISP (příhlásit)