Sněmovní tisk 1298
Vl. n. z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1298/0 dne 8. 4. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2002 (usnesení č. 544). Určil zpravodaje: Jiří Hofman a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2261).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2002 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 336, usnesení č. 2308).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 330, dokument 330/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 330/1 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 265/2002 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justiceDeskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, informační systém, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)