Sněmovní tisk 1153
Smlouva mezi ČR a Italskou r. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1153/0 dne 14. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1921).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1153/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2110).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 14. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Itálie, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)