Sněmovní tisk 1060
Návrh zákona o SR na rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 25. 9. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1060/0 dne 26. 9. 2001.
  Dodatky doručeny sněmovně 26. 9. 2001.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 26. 9. 2001 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 91). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 17., 18. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu vrácen (usnesení č. 1742).

 • PS

  Přepracovaná verze doručena 6. 11. 2001 poslancům jako sněmovní tisk č. 1060/3.

 • V
  • Rozpoctovy vybor navrh neprojednal.
 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2001 na 40. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1852).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1060/5, který byl rozeslán 17. 12. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 1973).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 177 pod číslem 490/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)