Sněmovní tisk 999
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Josef Janeček, Milan Cabrnoch) předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 999/0 dne 9. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 999/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 881, usnesení č. 2220).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 176/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojištění osob, pojistné, pojišťovna, zdanitelný příjem, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)