Sněmovní tisk 967
Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 15. 6. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

  • 1

    1. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1646).Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybaveníISP (příhlásit)