Sněmovní tisk 944
Interpelace J.Zahradila ve věci výroků nám.min.zahr.věcí

Dokument

Autor: Ing. Jan Zahradil

Úplný název: Písemná interpelace poslance J. Zahradila na ministra zahraničních věcí J. Kavana ve věci výroků náměstka ministra zahraničních věcí Pavla Teličky
Adresát: Jan Kavan
Podáno dne: 27. 4. 2001
Odesláno adresátovi: 2. 5. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 5. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2001 jako tisk 944/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2001 na 37. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: člen Komise ES, evropská integrace, hnutí proti rozšiřování Evropy, mezinárodní jednání, přidružená zeměISP (příhlásit)