Sněmovní tisk 941
Návrh zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Macháček Antonín a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 21. 5. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2001 jako tisk 941/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2001 (usnesení č. 429). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 43, usnesení č. 1725).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 20. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 406/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční zrovnoprávnění, finanční ztráta, náhrada škody, nucená správa, podnikové vedení, pojistné plnění, spořitelna, úvěrová instituceISP (příhlásit)