Sněmovní tisk 920
Vl. zák. o podmínkách výroby, šíření audiovizuálních děl

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální

Deskriptory EUROVOCu: archiv, audiovizuální dokument, audiovizuální politika, audiovizuální průmysl, evropský audiovizuální prostor, sladění noremISP (příhlásit)