Sněmovní tisk 909
Návrh novela zák. o přechodu některých věcí na kraje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Jana Volfová, Petr Mareš, Walter Bartoš, Václav Brousek, Václav Pícl, Ivana Hanačíková) předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 12. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 909/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2001 (usnesení č. 412). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1641).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 909/2, který byl rozeslán 19. 9. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 1733).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 20. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 408/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: koordinace financování, převod vlastnictví, přímá investice, region, územní samospráva, veřejné školství, veřejný majetekISP (příhlásit)