Sněmovní tisk 907
Návrh novely zákona o VZP ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Rostislav Čevela, Milan Cabrnoch, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Čevela Rostislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 907/0 dne 12. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 907/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 49/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: adresné rozšiřování informací, důvěrná informace, medicínská informatika, osobní údaje, pojištění osob, pojišťovna, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)