Sněmovní tisk 906
Návrh novely zákona o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 9. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 906/0 dne 11. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 5. 2001 jako tisk 906/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2001 (usnesení č. 412). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 12. 7. 2001.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, hra, Praha, správní celekISP (příhlásit)