Sněmovní tisk 892
Návrh novely zákona o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Hofman, Zdeněk Škromach, Jarmila Boháčková) předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Hofman Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 29. 3. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 892/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 474/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost, Zdravotně postižení občané

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: hájené zaměstnání, občanskoprávní sdružení, politika zaměstnanosti, profesní sdružení, vztah mezi církví a státem, zdravotně postižený pracovníkISP (příhlásit)