Sněmovní tisk 888
Interpelace J.Gongola ve věci nehospodár.postupu Kons.banky

Dokument

Autor: Ing. Jaroslav Gongol, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jaroslava Gongola na ministra financí Pavla Mertlíka ve věci nehospodárného postupu Konsolidační banky
Adresát: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Podáno dne: 16. 2. 2001
Odesláno adresátovi: 20. 2. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22. 3. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Interpelace se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 888/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 5. 4. 2001
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: banka, ekonomická analýza, finanční instituce, finanční instituce se zvláštním posláním, pohledávka, veřejná zakázka, závazkové právoISP (příhlásit)