Sněmovní tisk 876
Interpelace M.Cabrnocha ve věci dopadů vlád.usn.672/1999

Dokument

Autor: MUDr. Milan Cabrnoch

Úplný název: Písemná interpelace poslance Milana Cabrnocha na ministra zdravotnictví Bohumila Fišera ve věci dopadů případné realizace vládního usnesení č. 672 z 28.6.1999 na zdravotní péči
Adresát: Prof.MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
Podáno dne: 3. 1. 2001
Odesláno adresátovi: 4. 1. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 3. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 3. 2001 jako tisk 876/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 12. 4. 2001
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: letiště, organizace zdravotnictví, prostředky zdravotnické techniky, první pomoc, vrtulník, zdraví veřejnosti, zdravotní péčeISP (příhlásit)