Sněmovní tisk 847
Návrh zákona o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 847/0 dne 13. 2. 2001.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2001 jako tisk 847/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Půjčky, Rozpočet, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: banka, cesta, elektronické peníze, ministerstvo, půjčka, rozpočtová pravidla, účet, zahraniční cestovní ruchISP (příhlásit)