Sněmovní tisk 841
Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 9. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Volfová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1424).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 841/3, který byl rozeslán 17. 5. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1602).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 6. 2001.
  Návrh zákona 28. 6. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 6. 2001 poslancům jako tisk 841/4.

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 198, usnesení č. 1681).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 272/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ministerstvo, ochrana dítěte, orgány veřejné správy, právo na spravedlnost, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)