Sněmovní tisk 837
Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 12. 2001.
  Návrh zákona 18. 1. 2002 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 837/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 837/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 112, usnesení č. 2016).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon nepodepsal a 21. 2. 2002 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 837/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 2121).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 3. 2002.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 109/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: dítě, Charta lidských práv, speciální vzdělávání, výchovně vzdělávací zařízení, zločinnost mládeže, zvláštní výchovná péčeISP (příhlásit)