Sněmovní tisk 832
Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Grůza, Pavel Pešek, Veronika Nedvědová, Václav Grüner, Josef Mandík, Josef Vejvoda, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 832/0 dne 7. 2. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2001 jako tisk 832/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 3. 2001 (usnesení č. 383). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Palas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 4. 2001 na 35. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 10. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1528).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 832/3, který byl rozeslán 23. 5. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 539, usnesení č. 1624).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 253/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, fyzická osoba, nemovitý majetek, předkupní právo, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státuISP (příhlásit)