Sněmovní tisk 696
Vládní návrh zákona o provádění referenda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 31. 8. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1259).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 20. 2. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Referendum

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právoISP (příhlásit)