Sněmovní tisk 632
Interpelace J.Zahradila ve věci býv.zaměst.MV

Dokument

Autor: Ing. Jan Zahradil

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Zahradila na ministra vnitra Václava Grulicha ve věci postupu Ministerstva vnitra České republiky proti bývalému zaměstnanci MV Jiřímu Krušinovi
Adresát: JUDr. Stanislav Gross
Podáno dne: 7. 9. 1999
Odesláno adresátovi: 7. 9. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22. 5. 2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2000 jako tisk 632/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2000 na 26. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: pracovní spor, skončení pracovního poměruISP (příhlásit)