Sněmovní tisk 623
Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 623/0 dne 4. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1106).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 623/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1239).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 10. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2000.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 11. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 3. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 26/2002 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Česká republika, Eurocontrol, Chorvatsko, Itálie, letecká doprava, Maďarsko, Rakousko, Slovensko



ISP (příhlásit)