Sněmovní tisk 611
Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 611/0 dne 4. 5. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

  • 1

    1. Čtení proběhlo 28., 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 78, usnesení č. 1089).Hesla věcného rejstříku: Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybaveníISP (příhlásit)