Sněmovní tisk 572
Souhrn opatření ke snížení daňových nedoplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrn opatření ke snížení daňových nedoplatků

Autor: Mertlík Pavel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 3. 2000 jako tisk 572/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 3. 2000 (usnesení č. 251). Zpravodajem určen Ing. Ivan Pilip.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 962).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňový poplatník, daňový systém, pohledávka, vybírání daní, vyhýbání se daním, zkrácení daněISP (příhlásit)