Sněmovní tisk 53
Vládní novela zákonů č. 140/61 Sb., trestního a 20/66 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 5. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 1998 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 94).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/3, který byl rozeslán 25. 3. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 228).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 4. 1999.
  Zákon Senátem schválen 29. 4. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 25. 5. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 96/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Korupce, Tkáně, krev, orgány lidské, Zákon trestní, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby

Deskriptory EUROVOCu: korupce, nedovolený obchod, obchod s orgány, trestní sankce, trestný činISP (příhlásit)