Sněmovní tisk 526
Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 7. 2000.
  Návrh zákona 14. 8. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 526/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 526/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 57, usnesení č. 1175).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 364/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnostiISP (příhlásit)