Sněmovní tisk 50
J.Štraita ve věci stíhání nacist.zločince A.Mallotha,dozorce

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra spravedlnosti O. Motejla ve věci trestního stíhání nacistického zločince Antona Mallotha, bývalého dozorce ve věznici gestapa Malé pevnosti Terezín
Adresát: JUDr. Otakar Motejl
Podáno dne: 3. 9. 1998
Odesláno adresátovi: 7. 9. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 16. 10. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 10. 1998 jako tisk 50/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 26. 11. 1998 na 7. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: nacionální socialismus, Německo, trestný čin proti lidskosti, válečný zločin, vydáníISP (příhlásit)