Sněmovní tisk 475
Novela zákona o mzdě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 5. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 718).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7., 12. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 475/2, který byl rozeslán 13. 4. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 444, usnesení č. 974).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 4. 2000.
  Návrh zákona 26. 5. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 475/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 475/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 31, usnesení č. 1070).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 217/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, přesčasISP (příhlásit)