Sněmovní tisk 432
Vládní návrh zákona o metrologii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 432/0 dne 17. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 638).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 432/2, který byl rozeslán 25. 2. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 849).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 119/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: balení, měřidla a měřicí zařízení, metrologie, ochranná známka EU, sladění norem, tabákový průmysl, technická norma, testování, úprava zboží pro prodej, vyhláška, zpracovaný potravinářský výrobekISP (příhlásit)