Sněmovní tisk 383
Novela zákona o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 383/0 dne 1. 10. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 551). Čtení proběhlo 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16. 5. 2000 zamítnut na 25. schůzi (hlasování č. 49, usnesení č. 982).Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: soudní dokazování, trestní právo, trestní řízení, trestní soud, trestní zákoníkISP (příhlásit)