Sněmovní tisk 349
Novela zákon o technických požadavcích na výrobky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 349/0 dne 17. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 523).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 349/3, který byl rozeslán 24. 1. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 758).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 2. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 3. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 71/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: komunitární certifikace, sladění norem, technická norma, technické předpisy a normy, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)