Sněmovní tisk 328
Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka FDM

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998

Autor: FDM

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, mladý člověk, nezisková organizace, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)